Om promille

Promille

Promille (‰) betyr tusendel eller per tusen. Én promille er altså én tusendel av en gitt mengde. Til sammenligning betyr prosent (%) hundredel.

For eksempel er 1 promille av 1 000 = 1, mens 1 prosent av 1 000 er 10.

Alkoholpromille

Alkoholpromille betegner mengden av alkohol en person har i blodet, og verdien oppgis i promille. I alkoholsammenheng er 1 promille det samme som 1 gram alkohol per kilo blod (1 kilo = 1 000 gram).

Alkohol i blodet

Når man drikker alkohol fordeler den seg i vannholdig vev i kroppen, som for eksempel blod, vevsvæske og muskler. Hvor mye promille man får av en viss mengde alkohol kommer an på kroppens kjønn og vekt. En tyngre person vil få lavere promille enn en lettere person, som drikker akkurat den samme mengde alkohol.

Alkohol absorberes først og fremst i tynntarmen, men noe kan også absorberes i magesekken. Hvis man drikker på "tom mage" kan man oppnå maksimal alkoholkonsentrasjon i blodet allerede 15-30 minutter etter inntak, mens på "full mage" (etter et måltid) kan det ta inntil 3 timer før all alkoholen er absorbert til blodet.

Forskjell på menn og kvinner

Kvinner får som oftest høyere promille enn menn, med samme inntak av alkohol og samme kroppsvekt. Dette skyldes at hos menn fordeler alkoholen seg i 60 - 80 prosent av kroppsvekten og hos kvinner 50 - 70 fordi menn har høyere andel vann i kroppen enn kvinner, fordi menn som regel har større muskelmasse enn kvinner, og fordi menn har generelt mer alkoholnedbrytende enzymer i magesekken enn kvinner.

Forbrenning av alkohol

95 % av alkoholen som kommer over i kroppen forbrennes i leveren, mens noe forbrennes allerede i magesekken, før alkoholen i det hele tatt kommer over i blodet. Av de resterende mengder alkohol vil ca 2 % skilles ut i urin, ca 2 % via utåndingsluft, og ca 1 % via svette.

De fleste personer forbrenner ca 0,15 promille alkohol per time. Det vil si at dersom du har 0,15 i promille så vil det ta 1 time til du er edru.

Forbrenningen kan derimot variere mellom ca 0,10 - 0,25‰/time av ulike grunner som f.eks. medisiner, sykdom, gener, generelt høyt alkoholinntak.


Les om alkoholens virkning ved ulike promillenivå

Kilder / Les mer