Slik beregnes promille

Inntak av alkohol

Alkoholpromille betegner mengden av alkohol en person har i blodet, og verdien oppgis i promille. 1 promille det samme som 1 gram alkohol per kilo blod.

Hvor mye promille man får av en viss mengde alkohol kommer an på kroppens kjønn og vekt. En tyngre person vil få lavere promille enn en lettere person, som drikker akkurat den samme mengde alkohol.
Les mer

Forbrenning av alkohol

95 % av alkoholen som kommer over i kroppen forbrennes i leveren, mens noe forbrennes allerede i magesekken, før alkoholen i det hele tatt kommer over i blodet. Kvinner får som oftest høyere promille enn menn, med samme inntak av alkohol og samme kroppsvekt.

De fleste personer forbrenner ca 0,15 promille alkohol per time. Det vil si at dersom du har 0,15 i promille så vil det ta 1 time til du er edru. Men forbrenning kan variere fra person til person man kan derfor aldri regne ut 100% nøyaktig promille.
Les mer

Utregning av promille

For å beregne promille trenger man å vite følgende

Mengde inntatt alkohol må oppgis i gram for å regne ut promillen.

Gram alkohol
Regn ut hvor mange gram ren alkohol som er inntatt med denne formelen:

mengde i liter * (alkoholprosent i drikken/100) * 789.24 = Alkohol i gram

Eksempel 5 dl drikke med 4,7% alkohol

0,5 * (4,7/100) * 789.24 = 18,55 gram

En verdi trengs basert på om du er kvinne eller mann.

Kjønnverdi
Regn ut kjønnverdien med denne formelen:

For menn: kroppsvekt i kg * 0,7 = kjønnverdi

For kvinner: kroppsvekt i kg * 0,6 = kjønnverdi

Eksempel kvinne på 55 kg

55 * 0,6 = 33 kjønnverdi

Når du nå vet gram alkohol og kjønnverdi kan du regne ut promillen.

Promille
Regn ut promille med denne formelen:

gram alkohol / kjønnverdi - (0,15 * timer fra drikkestart) = promille

Eksempel kvinne på 55 kg (kjønnverdi 33) inntatt 18,55 gram alkohol over 2 timer

18,55 / 33 - (0,15 * 2) = 0,26‰


Obs! Utregning av promille vil aldri gi 100% nøyaktig promillenivå i en persons kropp, og kan kun brukes for å finne en omtrentlig verdi. Dette blant annet fordi alkoholopptak og forbrenning varierer litt fra person til person.
Kilder / Les mer