Virkning av alkohol

Alkoholens virkning på kroppen ved ulike promillenivå.

0,1 – 0,29 ‰

Atferd
 • De fleste vil framstå som normale
Svekkelse av
 • Subtile effekter som kan oppdages med spesielle tester

0,3 – 0,59 ‰

Atferd
 • Mild eufori
 • Følelse av velbehag
 • Avslapping
 • Pratsom
 • Redusert hemning
Svekkelse av
 • Årvåkenhet
 • Dømmekraft
 • Koordinasjon
 • Konsentrasjon

0,6 – 1,0 ‰

Atferd
 • Nummenhet
 • Mindre hemninger
Svekkelse av
 • Reflekser
 • Tankegang
 • Dybdesyn
 • Avstandsbedømmelse
 • Seksuell yteevne

1,1 - 2,0 ‰

Atferd
 • Overmot
 • Humørsvigninger
 • Sinne eller sorg
 • Høylytt
Svekkelse av
 • Reaksjonstid
 • Motorikk
 • Balanse
 • Taleevne

2,1 - 2,9 ‰

Atferd
 • Bedøvelsestilstand
 • Tap av dømmekraft
 • Svekket føleevne
 • Blackouts
Svekkelse av
 • Motorikk
 • Bevissthet

3,0 - 3,9 ‰

Atferd
 • Alvorlig depresjon
 • Tap av bevissthet
 • Død er mulig
Svekkelse av
 • Blærekontroll
 • Åndedrett
 • Hjerterytme

>4,0 ‰

Atferd
 • Tap av bevissthet
 • Død
Svekkelse av
 • Homeostase
Kilder / Les mer